Strona Dyskusja Tekst źródłowy Historia i autorzy

Demony w wierzeniach Lykan i LykarvisówZłe dusze stworzone przez Siewcę, patronaci konkretnych dziedzin, zdolni do wywierania wpływów w świecie materialnym, zmieniania postrzegania świata, naginania rzeczywistości, nadawania korzyści. Nie można ich złapać, zamknąć w kręgu; wyjątkowo potężni, rozumni. Bywają przekupni i bardzo wymagający, przebiegli i sprytni.

Zdolni do pętania śmiertelnych. Nie działają na nie podstawowe sposoby obrony. Każdy z nich potrafi czytać w myślach i na tej podstawie kłamać, wykorzystując jako broń ludzkie lęki, obawy i słabości. Demony mogą przybrać postać każdego poprzez opętanie jego ciała. Od tej pory mają całkowitą kontrolę nad swoją ofiarą, która staje się właściwe bezwolną marionetką. Jednak mogą także znikać w cień, dając czasami na powrót władzę śmiertelnikowi, mimo przebywania w jego ciele. Jednym z elementów ich prawdziwej postaci, czasem widocznym, kiedy przebywają w ludzkiej postaci, są całkiem czarne oczy, bez białek.

Poniżej podane demony najczęściej kontaktujące się ze śmiertelnikami:

Abdi - Berło. Wyuzdana demonica, patronka dewiantów i fanatyków, jedna z trzynastu cór-nałożnic Ebru-Ala, najbardziej wpływowy żeński demon.
Absarksas - Plaga. Władca siedmiu żywiołów, demoniczny mistyk, niecierpliwy, drażliwy, niezwykle mściwy.
Abuh`razor - Wódz Plag. Demoniczny niszczyciel, stworzony przez Siewcę do siania pożogi.
Buhair - Jeden z Cieni. Pomniejszy demon, pełni pieczę nad wszelkimi paktami.
Ebru-Al - Berło. Sutener infernum trójjedni. Macza swoje demoniczne szpony w większości domów uciech. Ojciec trzynastu nałożnic.
Gedra`ell - Berło. Pan dnia i nocy, donosiciel i infernalny spiskowiec.
Maa`se - Cień. Odpowiada za przyjmowanie ofiar ze zwierząt, przekazywanie mądrości hieromantom.
Mehu`am - Plaga. Demon zamętu, obłudy i intryg.
Jehu-ral - Cień. Demon nocy i burzy.
Ofij`lia - Cień. Demonica przeprowadzająca dusze zmarłych do trzewi Pożeracza.
Paliszje - Plaga. Demonica - matka, zrodzona z siedliska węży. Opiekunka inkubów i sukkubów.
Reszaber - Berło. Egzekutor demonicznych tworów.