Strona Dyskusja Tekst źródłowy Historia i autorzy

Strona główna

Aktualizacja Immopedii

Początek prac na immopedią przewidziano na weekend 28-30.11

Informacje dla nowych graczy

Co powinien wiedzieć każdy nowo zarejestrowany? Pierwsze kroki

Skład administracyjny

Immortal

 • Administratorzy
  • Dett (Mortem), ID 1
  • An (Havas`ha), ID 2
 • Strażnicy
  • Havas`ha ID 2 - Główny Strażnik
  • Sanja Ferenc ID 10
  • Siddhani ID 52
  • Xaarxzha Andasaar ID 66
  • Deea Cahan ID 119 - Dowódca Straży
  • De`ara ID 660
  • It`ess ID 799
 • Bardowie
  • Lyvia Douma ID 17
  • Vergil Vogel ID 26
  • Kam`eh ID 71
  • Aidan Heimnis ID 91
  • Xxav Aberantus ID 93
  • Mordred ID 291
 • Karczmarze
  • Elizabeth De Gravy ID 21
  • Maireen De Lues ID 23
  • Sikorka ID 54
  • Idrinea ID 82
  • Lankira ID 95
  • Maurtice ID 712
 • Bibliotekarz
  • Va`layen Lestra ID 640

Immopedia

 • Administratorzy
  • Dett ID 1
  • Xaarxzha Andasaar ID 66
 • Wykonanie loga głównego: Kore Caligo, ID 30
 • Twórcy: Lista graczy i ich projektów.

Układ Immopedii

Tutaj znajdują się projekty, które pozwalają się zaznajomić z krainą. Nie jest ich dużo, lecz wyłącznie na ich podstawie można kreować obecną linię fabularną. Artykuły są posegregowane alfabetycznie.

Są to projekty, które powstały w poprzednich erach, nie mające żadnego wpływu na obecną historię krainy. Nie są wiążące i dają jedynie wgląd w historię krainy. W tym dziale umiejscowiono projekty związane z historią Ayar, bóstwa, różne zapiski historyczne oraz rody i organizacje będące niegdyś częścią krainy.

Wszelkie zwierzęta jakie można spotkać w krainie. Niektóre tylko za murem, inne również wewnątrz Prowincji Ayar.

Umiejscowiono w tej kategorii kanony ras i projekty ściśle powiązane z daną rasą. Można się posiłkować tymi projektami przy tworzeniu postaci. W tej kategorii znajduje się też ważny artykuł: Rasy – stosunek sił, którym posiłkują się Bardowie podczas prowadzenia walk.

W tej zakładce znajduje się artykuł poświęcony najważniejszym zagadnieniom związanym z realiami krainy. Opisane są pokrótce rasy występujące na grze, opis geograficzny, mistycyzm i dostępna technologia oraz została poruszona kwestia bóstw i wierzeń.

To kategoria poświęcona mistycznej stronie gry. Można się tu dowiedzieć, jak mistycyzm wygląda w praktyce, co to jest mesmeryzm i w jaki sposób można dokonać inkantacji. Tu też znajdują się informacje odnośnie roślin występujących w krainie i szamanizmu lykańskiego.