Strona Dyskusja Tekst źródłowy Historia i autorzy

Surogat

Clone.jpg

Wstęp

Ze względu na ograniczone zasoby klony są zakazane na Arce jako jednostki nieproduktywne - niezdolne do rozmnażania się. Powstały jako fanaberia najbogatszych mieszkańców statku, którzy zdali sobie sprawę, że nie są nieśmiertelni. Siły porządkowe zobowiązane są do pojmania lub zabicia każdego wykrytego klona. Klon przed przebudzeniem otrzymuje skopiowaną mapę mózgu i wspomnień swojego pierwowzoru. W związku z powyższym zdecydowanie nie zaleca się aktywacji klona przed śmiercią pierwowzoru. Klona można rozpoznać podczas badania krwi lub kiedy się rozbierze. Nie posiadają pępka bowiem nie rodziły się w tradycyjny sposób.